Sağlıkta İnsan Kaynağı Planlaması

Kurumların değişik branş ya da birimlerindeki açık olan hekim ve sağlık yönetici kadrolarına, kendi network ağımızdan en uygun adayları sunarak, destek olmaktayız.
Hekimlerin de kariyer planlamalarına ve beklentilerine uygun olarak danışmanlık vererek, hizmet sunabilecekleri kurum alternatifleri ile aralarındaki bağlantıyı kuruyor, en iyi şartlarda bir planlama desteği sağlıyoruz.