AR-GE VE İNOVASYON

Sağlık kurumların bünyelerinde yer alacak ve sağlık yöntemlerinin gelişmesini sağlayacak Ar-Ge merkezleri kurmaktayız. Kurumların istedikleri alanlara yönelik hem personel hem de ekipman açısından tam kapasiteli bir şekilde oluşturduğumuz laboratuvarlarımızla sektöre inovasyon katan fikirlerin merkezlerini ortaya çıkarıyoruz.